مقالات مدیریت

دانشگاه كارآفرين،اشتغال زنان، و كارآفريني

 

قنبر امیرنژاد 1

محمد حسن محسن نسب 2

 

چكيده:

امروزه تمامی کشورها برای دستیابی به هدف‌های راهبرد ملّی، رشد اقتصادی وتولید ثروت، پویایی فرهنگی، تعالی مدنی و انسجام اجتماعی و بطور کلی حرکت درمسیر توسعه پایدار برمبنای نوآوری، فن‌آوری و کارآفرینی، مدیریت دانش و دانایی محوری در سطوح و حوزه‌های مختلف درپی بالندگی سرمایه‌های اجتماعی و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی خویش می‌باشند. زنان نیز از اولین افراد درخانه هستند که صبح قبل از همه کار راشروع می‌کنند واز جمله آخرین ا فراد هستند که دست از کار می‌کشند دراین میان دانشگاه نيز در قبال توسعه ملی متعهد بوده و این تعهد در پرتو نقش‌آفرینی زنان و مردان بر پایه کارکردهای مورد انتظار به انجام می‌رسد.زنان كارآفرين ميتوانند نقش آفرين در رسيدن به توسعه پايدار باشند .از مهمترین موانع توسعه‌ای در زمینه اشتغال زنان، موانع اجتماعی و عدم آموزش کافی می‌باشد.

این مقاله کوششی است در جهت یافتن آسیب شناسی زنان، دانشگاه، اشتغال وکارآفرینی است.

 

کلمات کلیدی :  زنان، دانشگاه، اشتغال، دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، زن‌کارآفرین


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسنی نسب در ساعت 10:25 | لینک  |